Τροποποίηση Ακαδημαϊκού Ημερολογίου 2021-22

Σας ενημερώνουμε ότι η έναρξη των μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού έτους 2021-22, θα γίνει σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο, στις 11-10-2021. Στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο αναφέρονται η έναρξη και λήξη των μαθημάτων του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου κάθε ακαδημαϊκού έτους, οι εξεταστικές περίοδοι χειμερινού, εαρινού εξαμήνου και της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου καθώς και η διάρκεια των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα.

Τροποποίηση ακαδημαϊκού ημερολογίου