Αλλαγή αίθουσας του μαθήματος Κινησιολογία Καθημερινών Δραστηριοτήτων ΙΙ

Το μάθημα Κινησιολογία Καθημερινών Δραστηριοτήτων ΙΙ θα διδάσκεται κάθε Δευτέρα 7-9 μμ και κάθε Πέμπτη 6-7 μμ στην αίθουσα https://zoom.us/my/uowm.mpa1