Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τις 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τις 30 Νοεμβρίου 2020

egkyklios_aei

ΦΕΚ τ. Β’ 4899_6-11-2020 Υγειονομικά μέτρα από 7-11 έως 30-11-20