— Ανακοίνωση προς τους/τις προπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες των Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Υγείας, για την υποβολή αιτήσεων διαμονής σε ξενοδοχείο στην πόλη της Πτολεμαΐδας

Προκειμένου να δημιουργηθεί λίστα δικαιούχων στέγασης, καλούνται όσοι/όσες εκ των ενεργών προπτυχιακών φοιτητών/τριών των Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Υγείας ενδιαφέρονται για διαμονή σε  ξενοδοχείο στην πόλη της Πτολεμαΐδας, να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στη διεύθυνση: https://forms.uowm.gr  (Αιτήσεις Φοιτητών).

από τη Δευτέρα  22 Μαΐου έως και την Τετάρτη 31 Μαΐου 2023

Απαιτείται η επισύναψη των δικαιολογητικών σε ψηφιακή μορφή (αρχείο pdf,) στην ηλεκτρονική εφαρμογή για την αίτηση και η είσοδος στο σύστημα γίνεται με χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού.

Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και η σχετική αίτηση, υποβάλλονται  μόνο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (δεν αποστέλλονται ταχυδρομικώς).

   Η αξιολόγηση της κάθε αίτησης, θα γίνει σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα αρχεία και μόνο.

Ακολουθεί, ολόκληρη η ανακοίνωση: Ανακοίνωση προς τους προπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων για διαμονή στην Πτολεμαϊδα