— Επιμόρφωση από το Τμήμα Εργοθεραπείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στους εκπαιδευτικούς, ΕΕΠ και ΕΒΠ του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Πτολεμαΐδας.

« Αύξηση συμμετοχής στα σχολικά έργα / δραστηριότητες και βελτίωση συγκέντρωσης / προσοχής των μαθητών του Ε.Ε.Ε.ΕΚ Πτολεμαΐδας, με τη χρήση ‘Αισθητηριακής Δίαιτας’»

Στις 18 Μαΐου 2022, πραγματοποιήθηκε η πρώτη φάση της Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης, διάρκειας 15 ωρών, με τίτλο « Αύξηση συμμετοχής στα σχολικά έργα / δραστηριότητες και βελτίωση συγκέντρωσης /προσοχής των μαθητών του Ε.Ε.Ε.ΕΚ Πτολεμαΐδας, με τη χρήση ‘Αισθητηριακής Δίαιτας’», στο Εκπαιδευτικό, Ειδικό Εκπαιδευτικό (ΕΕΠ) και Βοηθητικό προσωπικό (ΕΒΠ) του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.  Πτολεμαΐδας. Η επιμόρφωση, η οποία πραγματοποιείται εκτός σχολικού ωραρίου και αφορά τον Νόμο 4823/2021-ΦΕΚ 136/Α/3-8-21, υλοποιείται από το Τμήμα Εργοθεραπείας, ΠΔΜ , με υπεύθυνη την Δρ. Κατσιάνα Αικατερίνη, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Εργοθεραπείας, στον χώρο του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Πτολεμαΐδας.  Στην επιμόρφωση μαζί με την κ. Κατσιάνα συμμετέχουν ο Δρ.  Γεωργίου Κωνσταντίνος, Διδάσκων  407/80 και φοιτητές του Τμήματος  Εργοθεραπείας. Από το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Πτολεμαΐδας συμμετέχουν η Διευθύντρια, οι εκπαιδευτικοί, το ΕΕΠ και το ΕΒΠ. Στη δεύτερη φάση της Επιμόρφωσης θα πραγματοποιηθεί workshop και στην Τρίτη φάση η πρακτική εφαρμογή με μαθητές του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.  Η επιμόρφωση θα ολοκληρωθεί έως τα μέσα του Ιουνίου.

   

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση