— Ημερίδα με τίτλο «Γυναίκα και άδηλα στερεότυπα στη σταδιοδρομία: Ακαδημία και Πολιτική/οί» .

Η Επιτροπή Ισότητας σε συνεργασία με το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Οικονομικών Σπουδών και το Τμήμα Εργοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνουν τη Δευτέρα 8 Απριλίου και ώρα 14:00-16:00, στο Μεγάλο Αμφιθέατρο «Σπύρος Αρσένης», Πανεπιστημιούπολη Κοίλα Κοζάνης, ημερίδα με τίτλο «Γυναίκα και άδηλα στερεότυπα στη σταδιοδρομία: Ακαδημία και Πολιτική/οί» .

Στην ημερίδα θα διατυπωθούν απόψεις σχετικά με τη γυναίκα και τα εμπόδια/ προκλήσεις που αντιμετωπίζει στην επαγγελματική της πορεία προς την καταξίωση, τόσο στον ακαδημαϊκό χώρο όσο και στην πολιτική. Θα προβληθούν επίσης οι κύριοι άξονες που συναντώνται στον καθημερινό βίο, οι οποίοι δρουν παραβιάζοντας την ισότητα και ενισχύουν τα στερεότυπα, τονίζοντας με τον τρόπο αυτό την ανάγκη ευαισθητοποίησης. Οι συζητήσεις θα εστιάσουν στην λειτουργική εύρεση λύσεων στα ζητήματα αυτά αλλά και στην ευελιξία που προτείνεται στη λήψη αποφάσεων. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά στις στρατηγικές ισότητας που έχει υιοθετήσει το Πανεπιστήμιο μέσω του Σχεδίου Δράσης και της εφαρμογής  πολιτικών ισότητας.

Η  ανάπτυξη γνώσεων σχετικά με φαινόμενα διακρίσεων (συμπεριλαμβανομένης της γλώσσας που εισάγει διακρίσεις), της βίας (συμπεριλαμβανομένης της προκατάληψης ή του φύλου) καθώς και της εν γένει παρενόχλησης,  αποτελούν μαθησιακούς  στόχους  και κύριο λόγο διεξαγωγής της Ημερίδας.

Αφίσα, Ημερίδα Γυναίκα και άδηλα στερεότυπα

Πρόγραμμα Ημερίδας Γυναίκα και άδηλα στερεότυπα