— Μεταπτυχιακό «Επιστήμες της Αγωγής: Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση και στη Δια Βίου Κατάρτιση-Επιμόρφωση»

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ (ΕΝΑΡΞΗ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2023) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ (ΠΜΣ)

«Επιστήμες της Αγωγής: Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση και στη Δια Βίου Κατάρτιση-Επιμόρφωση»

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ- ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ