— Συνέντευξη στους Αιτούντες Υποψήφιους Διδάκτορες, για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, στο Τμήμα Εργοθεραπείας του Π.Δ.Μ.

Όσοι/ες αιτήθηκαν την εισαγωγή τους στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Εργοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, έλαβαν προσωπική επιστολή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσαν, με τίτλο: «Συνέντευξη στους Αιτούντες Υποψήφιους Διδάκτορες, για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, στο Τμήμα  Εργοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν με αλφαβητική σειρά σύμφωνα με την ημερομηνία και την ώρα συνέντευξης του καθενός.

Παρακαλείστε να εισέλθετε στην αίθουσα αναμονής 10 λεπτά πριν τον προκαθορισμένο χρόνο προκειμένου να αποφευχθούν οι καθυστερήσεις. Σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης θα εισέρχεται ο επόμενος προκειμένου να μην υπάρξουν χρονικά κενά.

Σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης παρακαλείσθε να αποστείλετε e-mail  στην ηλεκτρονική διεύθυνση akatsiana@uowm.gr προκειμένου να επανακαθοριστεί ο χρόνος και η ημέρα της συνέντευξης.

Οδηγίες Σύνδεσης

Για την σύνδεσή σας θα χρειαστείτε το πρόγραμμα zoom το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε από την διεύθυνση https://zoom.us/download

Για να λάβετε μέρος στην συνάντηση θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον σύνδεσμο που σας έχει σταλεί στο email σας, την ώρα και ημέρα που σας έχει ανατεθεί.

Προσοχή, επιλέγοντας το link θα τοποθετηθείτε σε ψηφιακή αίθουσα αναμονής, καθώς οι συνεντεύξεις είναι ατομικές. Η επιτροπή, όταν θα είναι διαθέσιμος ο χώρος, θα σας αποδεχτεί ώστε να δώσετε την συνέντευξή σας. Θα πρέπει να περιμένετε μέχρι να σας αποδεχθούν.

Στην διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.