— Οδηγίες για την εξεταστική περίοδο εαρινού εξαμήνου του 2021-22

Σας ενημερώνουμε για την απόφαση της υπ’ αριθμ. 163/25-05-2022 συνεδρίασης της Συγκλήτου που αφορά στη σύσταση Υγειονομικού πρωτοκόλλου και στις οδηγίες για την εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022. Παρακάτω μπορείτε να δείτε την απόφαση καθώς και  το ΦΕΚ 2131/τ.Β’/30-04-2022 «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.» . Παρακαλούμε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στο άρθρο 11 «Η χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης για όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή.»

21_Γ06_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Υγειονομικό πρωτοκολλο_εξεταστική_signed

ΦΕΚ 2131_30-04-2022 τ.Β’

— Πιστοποίηση προγράμματος σπουδών του Τμήματος Εργοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Εργοθεραπευτών WFOT

Πιστοποίηση του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Εργοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Εργοθεραπευτών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με  το Απόσπασμα Πρακτικού της  συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό 118/20-08-2020 που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 20-08-2020, η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όλα τα μαθήματα να εξεταστούν εξ αποστάσεως και να μην διατεθούν οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός του Ιδρύματος σε φοιτητές που δεν διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για τις εξ αποστάσεως εξετάσεις.

Διενέργεια επαναληπτικής εξεταστικής Σεπτεμβρίου – απόφαση Συγκλήτου

Διενέργεια επαναληπτικής εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020

Το τμήμα Εργοθεραπείας είχε ήδη αποφασίσει οι εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα να γίνουν εξ αποστάσεως και κατά συνέπεια δεν επηρεάζεται από την παραπάνω απόφαση.