ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με  το Απόσπασμα Πρακτικού της  συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό 118/20-08-2020 που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 20-08-2020, η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όλα τα μαθήματα να εξεταστούν εξ αποστάσεως και να μην διατεθούν οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός του Ιδρύματος σε φοιτητές που δεν διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για τις εξ αποστάσεως εξετάσεις.

Διενέργεια επαναληπτικής εξεταστικής Σεπτεμβρίου – απόφαση Συγκλήτου

Διενέργεια επαναληπτικής εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020

Το τμήμα Εργοθεραπείας είχε ήδη αποφασίσει οι εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα να γίνουν εξ αποστάσεως και κατά συνέπεια δεν επηρεάζεται από την παραπάνω απόφαση.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Κάντε κλικ για να ακούσετε το κείμενο!