Ανακοίνωση τρόπου διεξαγωγής εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2020

Το τμήμα Εργοθεραπείας ανακοινώνει ότι τόσο τα εργαστήρια , όσο και οι εξετάσεις του Ιουνίου 2020 για τα 6 μαθήματα του τμήματος Εργοθεραπείας θα γίνουν εξ αποστάσεως με μεθόδους που θα ορίσει ο κάθε διδάσκοντας και σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου.

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης

“Από την Τετάρτη 6/5/2020 πραγματοποιείται έρευνα του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας, μέσω της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης ειδικά
διαμορφωμένου ερωτηματολογίου από τους φοιτητές όλων των τμημάτων του
Πανεπιστήμιου μας, αναφορικά με το βαθμό ικανοποίησής τους από την εξ
αποστάσεως διδασκαλία των μαθημάτων.
Στο πλαίσιο αυτό σας παρακαλούμε για τη συμπλήρωση του σχετικού
ερωτηματολογίου.
Επισημαίνεται ότι το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και η συμπλήρωσή του
διαρκεί λιγότερο από 5 λεπτά.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων,

Γραφείο Διασύνδεσης
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας”

Webinar Ψυχική ανθεκτικότητα «Ζώντας με την ανησυχία και το άγχος κεκλεισμένων των θυρών: Συναντήσεις και δεσμοί την εποχή του Covid-19»

Webinar – Ψυχική ανθεκτικότητα – Ζώντας με την ανησυχία και το άγχος κεκλεισμένων των θυρών – Συναντήσεις και δεσμοί την εποχή του Covid-19

Κατ’ οίκον διανομή συγγραμμάτων Ευδόξου μέσω εταιριών ταχυμεταφοράς

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗ Νέα διαδικασία δηλώσεων και διανομής συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο 2019

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 44726/Ζ1/09.04.2020 (ΦΕΚ Β’ 1271) (https://eudoxus.gr/Files/FEK_1271B_09.04.2020.pdf), σας ενημερώνουμε ότι η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς όλους τους δικαιούχους φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Α.) για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, λόγω των έκτακτων μέτρων για αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, θα πραγματοποιηθεί με κατ’ οίκον διανομή αυτών κατά παρέκκλιση της παραγράφου 5 του άρθρου 2 της με αριθμ. 125766/Ζ1/28.7.2016 απόφασης.

Σύμφωνα με την εκδοθείσα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (https://eudoxus.gr/files/Egkiklios_Dianomi_Earinou_2019-20.pdf), οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν με τη νέα διαδικασία την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 26 Απριλίου 2020. Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας *δεν* θα είναι δυνατό να υποβληθεί καμία νέα δήλωση ή να τροποποιηθεί κάποια ήδη υποβληθείσα.

Στη δήλωσή τους οι φοιτητές, θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα απαιτούμενα πεδία της “Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης” για την κατ’ οίκον παράδοση των συγγραμμάτων που θα επιλέξουν.

Η κατ’οίκον παράδοση των δηλωθέντων συγγραμμάτων από τους εκδοτικούς οίκους, θα ξεκινήσει την Δευτέρα 27 Απριλίου 2020 και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση
Κάντε κλικ για να ακούσετε το κείμενο!