Στέργιος Νικ. Μαρόπουλος, Καθηγητής

Στέργιος Νικ. Μαρόπουλος, Καθηγητής
BSc, MSc, PhD, University of Manchester (UK),
τηλ. 2461068511, 2461061013
email maropou@teiwm.gr

  • Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης και Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών (ΕΛΚΕ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
  • Πρόεδρος Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού.
  • Προϊστάμενος Τομέα Προηγμένης Βιομηχανικής Παραγωγής του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Δυτ. Μακεδονίας.
  • Mέλος Ομάδας Σχεδιασμού Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, ΣΕΣ, Θεματική Ενότητα Δια Βίου Μάθηση, Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας.
  • Μέλος Επιτροπής Παρακολούθησης Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ), Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας.
  • Μέλος Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας & Καινοτομίας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΣΕΚ)