Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Εξετάσεων Τμήματος Εργοθεραπείας 2021-22

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, οι κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή στο Τμήμα Εργοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,  θα πραγματοποιηθούν στο κτήριο της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στην Πτολεμαΐδα, Περιοχή ΚΕΠΤΣΕ, κατά τις παρακάτω ημερομηνίες:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ
Σάββατο  11/12/2021 10:00 – 12:00 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Μ1, Μ2, Μ3
Σάββατο  11/12/2021 14:00 – 16:00 ΑΝΑΤΟΜΙΑ Μ1, Μ2, Μ3
Κυριακή   12/12/2021 10:00 – 12:00 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Μ1, Μ2, Μ3

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι υπέβαλαν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την τεθείσα προθεσμία (1-15/11/2021), σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ1/192329/Β3/13-12-2013 υπουργική απόφαση.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις, διεξάγονται σύμφωνα με τα γενικά μέτρα που προβλέπουν οι εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19:

 1. Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με κατάλληλες προδιαγραφές) από τους υποψηφίους στους εσωτερικούς χώρους.
 2. Τήρηση των μέγιστων δυνατών αποστάσεων μεταξύ των υποψηφίων και μεταξύ αυτών και των καθηγητών / επιτηρητών.
 3. Αποφυγή συγχρωτισμού, εξασφάλιση επαρκούς φυσικού αερισμού των αιθουσών.
 4. Συχνός καθαρισμός των χεριών με χρήση νερού και σαπουνιού ή με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα.

Οι υποψήφιοι για τις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Εργοθεραπείας,  οφείλουν να προσκομίσουν σε έντυπη μορφή:

 • Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης του εμβολιασμού για κορωνοϊό COVID-19, προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών, με τη δεύτερη δόση διπλού εμβολίου ή την πρώτη του μονοδοσικού, ή
 • Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης του εμβολιασμού για κορωνοϊό με τη μία δόση, προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών, σε περίπτωση παρελθούσης νόσησης από COVID-19, ή
 • Πιστοποιητικό νόσησης από κορωνοϊό εφόσον έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών και μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία διάγνωσής τους ως θετικού κρούσματος κατόπιν διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου, ή
 • Βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για COVID-19 με μοριακό τεστ (PCR) είτε με τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid test). Ο εργαστηριακός έλεγχος νόσησης θα πρέπει να διεξαχθεί την προηγούμενη μέρα της εξέτασης του πρώτου μαθήματος δηλαδή την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021 ή το πρωί του Σαββάτου 11 Δεκεμβρίου 2021.
 • Ο εξεταζόμενος/εξεταζόμενη φέρει υποχρεωτικά μαζί του αστυνομική ταυτότητα.
 • Δεν θα επιτραπεί η είσοδος σε όσους δεν πληρούν μία από τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Προστατεύουμε την υγεία μας, τους γύρω μας και κρατάμε ζωντανό το Πανεπιστήμιο.

Σύμφωνα με το Ν. 3185/16-12-2013 Β’:
 1. Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου προσκομίζεται από αυτόν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του. Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Τις υπόλοιπες ημέρες, υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα.
 2. Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.
 3. Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του και δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ’ εξαίρεση, μόνο για λόγους υγείας επιτρέπεται ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας και μόνο με τη συνοδεία επιτηρητή.
 4. Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του βιβλία, τετράδια, σημειώματα ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Κατατάξεων. Σε αυτόν που αρνείται να παραδώσει τα απαγορευμένα αντικείμενα, ο επιτηρητής που ελέγχει την προσέλευση των υποψηφίων απαγορεύει την είσοδο.
 5. Ο εξεταζόμενος που έχει μαζί του σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο μάθημα ή αντικείμενο άλλο από αυτά που επιτρέπονται ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσο υποκλοπής ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος.
 6. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αναγράφει στο δοκίμιο απρεπείς εκφράσεις, το δοκίμιό του αποκλείεται από τη διαδικασία βαθμολόγησης.
 7. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής.
 8. Ο υποψήφιος που δολιεύει με οποιοδήποτε τρόπο ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα.
 9. Στο γραπτό δοκίμιο, οι ενδείξεις με τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου ελέγχονται από τους επιτηρητές και καλύπτονται από τον ίδιο τον υποψήφιο με την ευθύνη των επιτηρητών κατά τρόπο απόλυτο και αδιαφανή, την ώρα που παραδίδεται κάθε γραπτό δοκίμιο