— “Ημέρες Καριέρας 2024”, εκδήλωση του Γραφείου Διασύνδεσης του ΠΔΜ

Tο Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας πρόκειται να διοργανώσει εκδήλωση “Ημέρες Καριέρας 2024” και προσκαλεί όλους και όλες τους/τις φοιτητές/τριες και απόφοιτους να συμμετέχουν σε αυτήν. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ την Τρίτη 14 και Τετάρτη 15 Μαΐου 2024.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να συμπληρώσουν τη φόρμα για τη συμμετοχή τους στην εκδήλωση μέχρι και την Τετάρτη 24 Απριλίου 2024 και ώρα 13:00.

https://forms.gle/fm1q6sgtxSUFSbDSA

 

— Ημερίδα με τίτλο «Γυναίκα και άδηλα στερεότυπα στη σταδιοδρομία: Ακαδημία και Πολιτική/οί» .

Η Επιτροπή Ισότητας σε συνεργασία με το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Οικονομικών Σπουδών και το Τμήμα Εργοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνουν τη Δευτέρα 8 Απριλίου και ώρα 14:00-16:00, στο Μεγάλο Αμφιθέατρο «Σπύρος Αρσένης», Πανεπιστημιούπολη Κοίλα Κοζάνης, ημερίδα με τίτλο «Γυναίκα και άδηλα στερεότυπα στη σταδιοδρομία: Ακαδημία και Πολιτική/οί» .

Στην ημερίδα θα διατυπωθούν απόψεις σχετικά με τη γυναίκα και τα εμπόδια/ προκλήσεις που αντιμετωπίζει στην επαγγελματική της πορεία προς την καταξίωση, τόσο στον ακαδημαϊκό χώρο όσο και στην πολιτική. Θα προβληθούν επίσης οι κύριοι άξονες που συναντώνται στον καθημερινό βίο, οι οποίοι δρουν παραβιάζοντας την ισότητα και ενισχύουν τα στερεότυπα, τονίζοντας με τον τρόπο αυτό την ανάγκη ευαισθητοποίησης. Οι συζητήσεις θα εστιάσουν στην λειτουργική εύρεση λύσεων στα ζητήματα αυτά αλλά και στην ευελιξία που προτείνεται στη λήψη αποφάσεων. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά στις στρατηγικές ισότητας που έχει υιοθετήσει το Πανεπιστήμιο μέσω του Σχεδίου Δράσης και της εφαρμογής  πολιτικών ισότητας.

Η  ανάπτυξη γνώσεων σχετικά με φαινόμενα διακρίσεων (συμπεριλαμβανομένης της γλώσσας που εισάγει διακρίσεις), της βίας (συμπεριλαμβανομένης της προκατάληψης ή του φύλου) καθώς και της εν γένει παρενόχλησης,  αποτελούν μαθησιακούς  στόχους  και κύριο λόγο διεξαγωγής της Ημερίδας.

Αφίσα, Ημερίδα Γυναίκα και άδηλα στερεότυπα

Πρόγραμμα Ημερίδας Γυναίκα και άδηλα στερεότυπα

— Προκηρύξεις υποτροφιών κληροδοτημάτων ΙΚΥ

Για ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων, παραθέτουμε τα παρακάτω:

1. Ανακοίνωση και προκήρυξη αντίστοιχα, του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών που αφορά στην επιλογή υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για μεταπτυχιακές σπουδές και εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εξωτερικό από τα έσοδα του κληροδοτήματος “εις μνήμην Μαρίας Ζαούση”, ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΖΑΟΥΣΗ        ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΖΑΟΥΣΗ

2. Ανακοίνωση και προκήρυξη αντίστοιχα, του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών που αφορά στη χορήγηση έξι (6) υποτρόφων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με επιλογή, από τα έσοδα του κληροδοτήματος “ΝΙΚ. Δ. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ”, ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ      ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ

3. Ανακοίνωση και προκήρυξη αντίστοιχα, του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών που αφορά σε χορήγηση μιας (1) υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές ή εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή κλινική έρευνα στο εξωτερικό, με επιλογή, στον τομέα της ιατρικής από τα έσοδα του κληροδοτήματος “Λεωνίδας Νικολαϊδης”, ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ        ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ

 

— Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων του Τμήματος Εργοθεραπείας για το εαρινό εξάμηνο 2023-24

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εντεταλμένων διδασκόντων εαρινού 2023-2024

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ (002)